Video
Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục
1 Video Giáng Sinh 2016 của Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg
2 Video Đại Hội Liên Vùng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2016
3 Video Giáng Sinh 2015 của Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg
4 Video Văn Nghệ Thiếu Nhi 2015
5 Video Giáng Sinh 2014 của Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg
6 Video Đại Hội Liên Vùng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2014
7 Video Giáng Sinh 2013 của Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg
8 Video Lễ Phong Thánh Tử Đạo Việt Nam
9 Video Đại Hội Liên Vùng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2013
10 Video mừng Xuân Quý Tỵ 2013 của Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg
11 Video Giáng Sinh 2012 của Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg
12 Video Đại Hội Liên Vùng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2012
13 Video Giáng Sinh 2011 của Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg
14 Lễ Quan Thầy Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi 2011
15 Giáng Sinh 2010 của Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg
16 Giáng Sinh 2009 của Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg
17 Pfarrfest St.Heiliger Geist 2009 Regensburg
18 Thánh Lễ xuân Kỷ Sửu Cộng Đoàn Thánh Phao Lô
19 Giáng Sinh 2008 tại Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg
20 Bài Giảng trong Thánh Lễ khai mạc Đại Hội Liên Vùng CTTĐVN 2007
 
« Lùi12Tiếp theo »
Trang 1 trong tổng số 2