Thụ Phong Linh Mục
Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục
1 Hân Hoan Chúc Mừng 40 Năm Linh Mục của Cha Vinzenz Trần Văn Bằng