Hình Ảnh

 1. Hình ảnh Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi mừng Xuân Canh Tý 2020 tại Nürnberg (Quang Mạnh thực hiện)
  Hình ảnh Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi mừng Xuân Canh Tý 2020 tại Ansbach (Quang Mạnh thực hiện)
 2. Hình ảnh Cộng Đoàn Thánh Giuse mừng tết Canh Tý 2020
 3. Giáng Sinh 2019 của Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg (Quang Mạnh thực hiện)
 4. Hình Ảnh Tĩnh Tâm Mùa Vọng tại Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi ngày 7.12.2019 (Quang Mạnh thực hiện)
 5. Hình Ảnh Thánh lễ và chương trình đố vui Mùa Vọng tại Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi ngày 1.12.2019 (Quang Mạnh thực hiện)
 6. Hình Ảnh Cộng Đoàn Giuse cầu nguyện cho các linh hồn 2019 (Lâm Thanh thực hiện)
 7. Hình Ảnh viếng mộ & cầu nguyện cho các linh hồn tại nghĩa trang Erlangen, Fürth và Nürnberg ngày 03.11.2019 (Quang Mạnh thực hiện)
 8. Hình Ảnh Hành Hương Heroldsbach 19.10.2019 (Quang Mạnh thực hiện)
 9. Hình Ảnh Cộng Đoàn Thánh Giuse chào mừng cha Tân Tuyên Úy GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ. ngày 29.9.2019
 10. Hình Ảnh Lễ Quan Thầy Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi 2019 (Quang Mạnh thực hiện)
 11. Hình ảnh Thánh Lễ Nhận Sứ Vụ Tuyên Úy Liên Vùng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Nürnberg ngày 22.09.2019 (Quang Mạnh thực hiện)
 12. Hình Ảnh Lễ Mừng kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Đan Viện Xitô Thánh Mẫu Fatima tại Thụy Sĩ (Minh-Mai thực hiện)
 13. Hình Ảnh Lễ Mừng Kim Khánh Linh Mục Vinzenz Trần Văn Bằng ngày 20.07.2019 (Phạm Hạnh + Quang Mạnh thực hiện)
  Hình Ảnh Lễ Mừng Kim Khánh Linh Mục Vinzenz Trần Văn Bằng ngày 20.07.2019 (Minh-Mai thực hiện)
 14. Hình Ảnh Lễ Tri Ân Cha Vinh Sơn Trần Văn Bằng Tại Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi ngày 23.06.2019 (Phạm Hạnh thực hiện)
  Hình Ảnh Lễ Tri Ân Cha Vinh Sơn Trần Văn Bằng Tại Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi ngày 23.06.2019 (Quang Mạnh thực hiện)
 15. Thứ Sáu Tuần Thánh 2019 tại Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg (Quang Mạnh thực hiện)
  Thứ Bảy Tuần Thánh 2019 tại Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg (Quang Mạnh thực hiện)
  Chúa Nhật Phục Sinh 2019 tại Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg (Quang Mạnh thực hiện)
 16. Hình ảnh Fasching 2019 tại Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg-Fürth-Erlangen (Quang Mạnh thực hiện)
 17. Hình ảnh mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 tại Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg-Fürth-Erlangen (Phạm Hạnh + Quang Mạnh thực hiện)
 18. Giáng Sinh 2018 của Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg (Đức Long + Quang Mạnh thực hiện)
 19. Hình Ảnh Lễ Quan Thầy Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi 2018 (Quang Mạnh thực hiện)
 20. Chuyến Đi Thụy Sĩ 2018 Tham Dự Thánh Lễ Kỷ Niệm 100 Năm Thành Lập Dòng Xito Việt Nam (Quang Mạnh thực hiện)
  Chuyến Đi Thụy Sĩ 2018 Tham Dự Thánh Lễ Kỷ Niệm 100 Năm Thành Lập Dòng Xito Việt Nam [mới] (Minh-Mai thực hiện)
 21. Hình Ảnh Đại Hội Liên Vùng các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2018 (Anh Tú thực hiện)
 22. Thứ Sáu Tuần Thánh 2018 tại Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg (Quang Mạnh thực hiện)
  Thứ Bảy Tuần Thánh 2018 tại Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg (Quang Mạnh thực hiện)
  Chúa Nhật Phục Sinh 2018 tại Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg (Quang Mạnh thực hiện)
 23. Hình ảnh mừng Xuân Mậu Tuất 2018 tại Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg-Fürth-Erlangen (Quang Mạnh thực hiện)
 24. Giáng Sinh 2017 của Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg (Anh Tú + Quang Mạnh thực hiện)
 25. Hình Ảnh Hành Hương Liên Vùng các Thánh Tử Đạo Việt Nam (Quang Mạnh thực hiện)
  Ngày 20.08.2017
  Ngày 19.08.2017
  Ngày 18.08.2017
  Ngày 17.08.2017
  Ngày 16.08.2017
  Ngày 15.08.2017
  Ngày 14.08.2017
  Ngày 13.08.2017
  Ngày 12.08.2017
  Ngày 11.08.2017
 26. Hình Ảnh Đại Hội Liên Vùng các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2017 (Anh Tú thực hiện)
  Hình Ảnh Đại Hội Liên Vùng các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2017 (Quang Mạnh thực hiện)
 27. Thứ Sáu Tuần Thánh 2017 tại Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg (Quang Mạnh thực hiện)
  Thứ Bảy Tuần Thánh 2017 tại Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg (Quang Mạnh thực hiện)
  Chúa Nhật Phục Sinh 2017 tại Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg (Nguyễn Vũ thực hiện)
 28. Lễ mừng Xuân Đinh Dậu 2017 tại Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg-Fürth-Erlangen (Nguyễn Vũ + Quang Mạnh thực hiện)
  Tiệc mừng Xuân Đinh Dậu 2017 tại Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg-Fürth-Erlangen (Nguyễn Vũ + Quang Mạnh thực hiện)
 29. Giáng Sinh 2016 của Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg (Quang Mạnh thực hiện)
 30. Hình Ảnh Lễ Quan Thầy Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi 2016 (Nguyễn Vũ thực hiện)
 31. Hình Ảnh Đại Hội Liên Vùng các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2016 - Rước Kiệu và Chầu Thánh Thể (Phạm Hạnh thực hiện)
  Hình Ảnh Đại Hội Liên Vùng các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2016 - Sinh hoạt cộng đoàn (Phạm Hạnh thực hiện)
  Hình Ảnh Đại Hội Liên Vùng các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2016 - Lễ Đại Hội Liên Vùng (Anh Tú thực hiện)
 32. Thứ Sáu Tuần Thánh 2016 tại Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg (Quang Mạnh thực hiện)
  Thứ Bảy Tuần Thánh 2016 tại Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg (Quang Mạnh thực hiện)
  Chúa Nhật Phục Sinh 2016 tại Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg (Quang Mạnh thực hiện)
 33. Lễ mừng Xuân Bính Thân 2016 tại Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg-Fürth-Erlangen (Nguyễn Vũ thực hiện)
 34. Giáng Sinh 2015 của Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg (Nguyễn Vũ + Quang Mạnh thực hiện)
 35. Hình Ảnh Lễ Các Thánh tại Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi 2015 (Quang Mạnh thực hiện)
 36. Hình Ảnh Lễ Quan Thầy Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi 2015 (Quang Mạnh thực hiện)
 37. Hình Ảnh Đại Hội Liên Vùng các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2015 - phần 1 (Phạm Hạnh thực hiện)
  Hình Ảnh Đại Hội Liên Vùng các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2015 - phần 2 (Phạm Hạnh thực hiện)
 38. Thánh Lễ Thiếu Nhi Tại Erlangen 2015 (Quang Mạnh thực hiện)
 39. Văn Nghệ Thiếu Nhi Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürngberg, Fürth, Erlangen 2015 (Quang Mạnh thực hiện)
 40. Tĩnh Tâm Tuần Thánh và Lễ Phục Sinh 2015 tại Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg (Quang Mạnh thực hiện)
 41. Lễ mừng Xuân Ất Mùi 2015 tại Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg-Fürth-Erlangen (Anh Tú + Quang Mạnh thực hiện)
 42. Giáng Sinh 2014 của Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg (Anh Tú + Quang Mạnh thực hiện)
 43. Hình Ảnh Lễ Tạ Ơn Hồng Ân Linh Mục 2014 (Nguyễn Bình thực hiện)
 44. Hình Ảnh Lễ Quan Thầy Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi 2014 (Quang Mạnh thực hiện)
 45. Hình Ảnh Đại Hội Liên Vùng các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2014 (Quang Mạnh thực hiện)
 46. Hình ảnh du lịch Thụy Sĩ 2014 [Thứ Sáu: 108 hình] (Quang Mạnh thực hiện)
  Hình ảnh du lịch Thụy Sĩ 2014 [Thứ Bảy: 107 hình] (Quang Mạnh thực hiện)
  Hình ảnh du lịch Thụy Sĩ 2014 [Chúa Nhật: 87 hình] (Quang Mạnh thực hiện)
 47. Hình Ảnh Tam Nhật Thánh 2014 Tại Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi (Quang Mạnh thực hiện)
 48. Lễ mừng Xuân Giáp Ngọ 2014 tại Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg-Fürth-Erlangen (Quang Mạnh thực hiện)
 49. Giáng Sinh 2013 của Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg (Quang Mạnh + Minh Đức thực hiện)
 50. Hình Ảnh các Soeurs dòng Mến Thánh Giá thăm Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi 2013 (Quang Mạnh thực hiện)
 51. Hình Ảnh Lễ Quan Thầy Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi 2013 (Quang Mạnh thực hiện)
 52. Hình Ảnh Đại Hội Liên Vùng các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2013 (Minh-Mai thực hiện)
  Hình Ảnh Đại Hội Liên Vùng các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2013 (Quang Mạnh thực hiện)
 53. Hình Ảnh Thánh Lễ Chung Với Giáo Xứ Đức Tại Erlangen 2013 (Văn Long + Duy Phước thực hiện)
 54. Hình Ảnh trại hè 2013 của Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi (Văn Long thực hiện)
 55. Hình Ảnh Khoá Tĩnh Tâm Liên Vùng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2013 (Quang Mạnh thực hiện)
 56. Lễ mừng Xuân Quý Tỵ 2013 tại Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg-Fürth-Erlangen (Phạm Hạnh và Quang Mạnh thực hiện)
 57. Giáng Sinh 2012 của Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg [ngày 23.12.2012: 57 hình] (Quang Mạnh + Minh Đức thực hiện)
  Giáng Sinh 2012 của Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg [ngày 24.12.2012: 327 hình] (Quang Mạnh + Minh Đức thực hiện)
 58. Hình Ảnh Lễ Quan Thầy Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi 2012 (Quang Mạnh thực hiện)
 59. Hình Ảnh Hành Hương Liên Vùng các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2012 (Quang Mạnh thực hiện)
 60. Hình Ảnh Đại Hội Liên Vùng các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2012 (Phạm Hạnh và Quang Mạnh thực hiện)
 61. Hình Ảnh lễ chiều Thứ Sáu Tuần Thánh, Thứ Bảy Tuần Thánh và Chúa Nhật Phục Sinh 2012 tại Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi (Quang Mạnh thực hiện)
 62. Lễ mừng Tết Nhâm Thìn 2012 của Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg-Fürth-Erlangen (Quang Mạnh + Anh Tú thực hiện)
 63. Giáng Sinh 2011 của Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg [phần 1: 263 hình] (Quang Mạnh + Minh Đức thực hiện)
  Giáng Sinh 2011 của Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg [phần 2: 7 hình] (Quang Mạnh + Minh Đức thực hiện)
 64. Hình Ảnh Đại Hội Liên Vùng các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2011 (Mạnh-Minh-Tú thực hiện)
 65. Hình Ảnh trại hè 2011 của Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg (Quang Mạnh thực hiện)
 66. Hình Ảnh Hành Hương Altötting 2011 (Quang Mạnh thực hiện)
 67. Hình Ảnh lễ chiều Thứ Sáu Tuần Thánh và Khoá Tĩnh Tâm 2011 (Quang Mạnh thực hiện)
 68. Thánh lễ mừng Tết Tân Mão 2011 của Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg (Quang Mạnh thực hiện)
 69. Giáng Sinh 2010 của Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg (Quang Mạnh thực hiện)
 70. Hình Ảnh Đại Hội Liên Vùng các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2010 (Quang Mạnh thực hiện)
 71. Hình Ảnh Đại Hội Liên Vùng các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2010 (Chị Liễu thực hiện)
 72. Hình Ảnh Hành Hương Altötting 2010 [1]
 73. Hình Ảnh Hành Hương Altötting 2010 [2]
 74. Giáng Sinh 2009 của Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg (Quang Mạnh thực hiện)
 75. Hình Ảnh Thánh Lễ Tạ Ơn 40 năm Linh mục của Cha Vinzenz Trần Văn Bằng (Quang Mạnh thực hiện)
 76. Hình Ảnh trại hè 2009 của Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg [1] (Quang Mạnh thực hiện)
 77. Hình Ảnh trại hè 2009 của Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg [2] (Quang Mạnh thực hiện)
 78. Hình Ảnh tĩnh tâm tháng Tư 2009 của Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg (Quang Mạnh thực hiện)
 79. Hình Ảnh mừng xuân Kỷ Sửu 2009 của Cộng Đoàn La Vang
 80. Tết Kỷ Sửu 2009 tại Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg (Quang Mạnh thực hiện)
 81. Giáng Sinh 2008 tại Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg (Quang Mạnh thực hiện)
 82. Hình Ảnh Sinh Hoạt Liên Vùng 2008
 83. Hình Ảnh Đại Hội Liên Vùng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2008
 84. Hình Ảnh Sinh Họat của Cộng Đoàn Thánh PhaoLo Regensburg (.pps)
 85. Trại Hè 2008 tại Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg Album 1 (Quang Mạnh thực hiện)
 86. Trại Hè 2008 tại Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg Album 2 (Quang Mạnh thực hiện)
 87. Trại Hè 2008 tại Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg Album 3 (Quang Mạnh thực hiện)
 88. Hình Ảnh Đội Dâng Của Lễ của cộng Đoàn Mân Côi tại Aschaffenburg (Quang Mạnh thực hiện)
 89. Hình Ảnh Thánh Lễ Xuân Mậu Tý 2008 tại Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg (Quang Mạnh thực hiện)
 90. ?links? Hình Ảnh Thánh Lễ Giáng Sinh 2007 tại Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg (Quang Mạnh thực hiện)
 91. ?link? Album Cộng đoàn Đức Mẹ Mân Côi (Quang Mạnh thực hiện)
 92. ?link? Hình Ảnh về Đại Hội Liên Vùng tại Zeil a. Main (Quang Mạnh thực hiện)
 93. Hành Hưong của Liên Vùng 2008
 94. Album Tĩnh Tâm tại Nürnberg 2008
 95. Chúc Mừng Sinh Nhật Cha Tuyên Úy
 96. Thánh Lễ tại Ansbach 9/ 2007
 97. Album Kỷ Niệm 25 năm Thành Lập các Cộng Đoàn trong Liên Vùng
 98. Album Lễ quan Thầy CĐ Thánh PhaoLô Regensburg ngày 1.7.2007
 99. Tĩnh Tâm Liên Vùng ngày 13-15.04.2007 tại Nürnberg
 100. Họp Thường Niên Liên Vùng tại Erlangen ngày 8.4.2007
 101. Album CĐ Thánh PhaoLo - Xuân Đinh Hợi 24.2.2007
 102. Album PhaoLo- Noel 17.12.2006 tại St. Heiligen Geist
 103. Tiệc Mừng Tân Linh Mục Lâm Công Quí 2006 tại Schweinfurt
 104. Album Liên Vùng 24.9.2006 tại Heroldsbach
 105. Đại Hội Liên Vùng 2005 tại Heroldsbach
 106. Đại hội Giói Trẻ thế giới tại Köln 2005
 107. Album PhaoLo 2005 tại Heiliger Geist
 108. Thánh Lễ Quan Thầy 2005 tại St.Heiliger Geist Regensburg
 109. Thăm Viếng Bệnh Nhân
 110. Album Họp Liên Vùng 2004
 111. Đại Hội Liên Vùng 2004 tại Don Bosco Zentrum Regensburg
 112. Album PhaoLo- Lễ quan Thầy 2002 tại St Konrad