Hình Ảnh In
 1. Hình Ảnh Hành Hương Liên Vùng các Thánh Tử Đạo Việt Nam (Quang Mạnh thực hiện)
  Ngày 20.08.2017
  Ngày 19.08.2017
  Ngày 18.08.2017
  Ngày 17.08.2017
  Ngày 16.08.2017
  Ngày 15.08.2017
  Ngày 14.08.2017
  Ngày 13.08.2017
  Ngày 12.08.2017
  Ngày 11.08.2017
 2. Hình Ảnh Đại Hội Liên Vùng các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2017 (Anh Tú thực hiện)
  Hình Ảnh Đại Hội Liên Vùng các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2017 (Quang Mạnh thực hiện)
 3. Thứ Sáu Tuần Thánh 2017 tại Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg (Quang Mạnh thực hiện)
  Thứ Bảy Tuần Thánh 2017 tại Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg (Quang Mạnh thực hiện)
  Chúa Nhật Phục Sinh 2017 tại Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg (Nguyễn Vũ thực hiện)
 4. Lễ mừng Xuân Đinh Dậu 2017 tại Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg-Fürth-Erlangen (Nguyễn Vũ + Quang Mạnh thực hiện)
  Tiệc mừng Xuân Đinh Dậu 2017 tại Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg-Fürth-Erlangen (Nguyễn Vũ + Quang Mạnh thực hiện)
 5. Giáng Sinh 2016 của Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg (Quang Mạnh thực hiện)
 6. Hình Ảnh Lễ Quan Thầy Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi 2016 (Nguyễn Vũ thực hiện)
 7. Hình Ảnh Đại Hội Liên Vùng các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2016 - Rước Kiệu và Chầu Thánh Thể (Phạm Hạnh thực hiện)
  Hình Ảnh Đại Hội Liên Vùng các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2016 - Sinh hoạt cộng đoàn (Phạm Hạnh thực hiện)
  Hình Ảnh Đại Hội Liên Vùng các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2016 - Lễ Đại Hội Liên Vùng (Anh Tú thực hiện)
 8. Thứ Sáu Tuần Thánh 2016 tại Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg (Quang Mạnh thực hiện)
  Thứ Bảy Tuần Thánh 2016 tại Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg (Quang Mạnh thực hiện)
  Chúa Nhật Phục Sinh 2016 tại Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg (Quang Mạnh thực hiện)
 9. Lễ mừng Xuân Bính Thân 2016 tại Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg-Fürth-Erlangen (Nguyễn Vũ thực hiện)
 10. Giáng Sinh 2015 của Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg (Nguyễn Vũ + Quang Mạnh thực hiện)
 11. Hình Ảnh Lễ Các Thánh tại Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi 2015 (Quang Mạnh thực hiện)
 12. Hình Ảnh Lễ Quan Thầy Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi 2015 (Quang Mạnh thực hiện)
 13. Hình Ảnh Đại Hội Liên Vùng các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2015 - phần 1 (Phạm Hạnh thực hiện)
  Hình Ảnh Đại Hội Liên Vùng các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2015 - phần 2 (Phạm Hạnh thực hiện)
 14. Thánh Lễ Thiếu Nhi Tại Erlangen 2015 (Quang Mạnh thực hiện)
 15. Văn Nghệ Thiếu Nhi Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürngberg, Fürth, Erlangen 2015 (Quang Mạnh thực hiện)
 16. Tĩnh Tâm Tuần Thánh và Lễ Phục Sinh 2015 tại Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg (Quang Mạnh thực hiện)
 17. Lễ mừng Xuân Ất Mùi 2015 tại Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg-Fürth-Erlangen (Anh Tú + Quang Mạnh thực hiện)
 18. Giáng Sinh 2014 của Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg (Anh Tú + Quang Mạnh thực hiện)
 19. Hình Ảnh Lễ Tạ Ơn Hồng Ân Linh Mục 2014 (Nguyễn Bình thực hiện)
 20. Hình Ảnh Lễ Quan Thầy Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi 2014 (Quang Mạnh thực hiện)
 21. Hình Ảnh Đại Hội Liên Vùng các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2014 (Minh-Mai thực hiện)
  Hình Ảnh Đại Hội Liên Vùng các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2014 [1] (Phạm Hạnh thực hiện)
  Hình Ảnh Đại Hội Liên Vùng các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2014 [2] (Phạm Hạnh thực hiện)
 22. Hình ảnh du lịch Thụy Sĩ 2014 [Thứ Sáu: 108 hình] (Quang Mạnh thực hiện)
  Hình ảnh du lịch Thụy Sĩ 2014 [Thứ Bảy: 107 hình] (Quang Mạnh thực hiện)
  Hình ảnh du lịch Thụy Sĩ 2014 [Chúa Nhật: 87 hình] (Quang Mạnh thực hiện)
 23. Hình Ảnh lễ Thứ Sáu Tuần Thánh và Khoá Tĩnh Tâm 2014 [ngày 18.04.2014] (Quang Mạnh + Văn Long thực hiện)
  Hình Ảnh Khoá Tĩnh Tâm 2014 [ngày 19.04.2014] (Quang Mạnh + Văn Long thực hiện)
  Hình Ảnh Khoá Tĩnh Tâm 2014 và Lễ Phục Sinh [ngày 19-20.04.2014] (Quang Mạnh + Văn Long thực hiện)
 24. Lễ mừng Xuân Giáp Ngọ 2014 tại Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg-Fürth-Erlangen (Quang Mạnh thực hiện)
 25. Giáng Sinh 2013 của Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg [ngày 22.12.2013: 31 hình] (Quang Mạnh + Minh Đức thực hiện)
  Giáng Sinh 2013 của Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg [ngày 24.12.2013: 331 hình] (Quang Mạnh + Minh Đức thực hiện)
 26. Hình Ảnh các Soeurs dòng Mến Thánh Giá thăm Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi 2013 (Quang Mạnh thực hiện)
 27. Hình Ảnh Lễ Quan Thầy Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi 2013 (Quang Mạnh thực hiện)
 28. Hình Ảnh Đại Hội Liên Vùng các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2013 (Minh-Mai thực hiện)
 29. Hình Ảnh Đại Hội Liên Vùng các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2013 (Quang Mạnh thực hiện)
 30. Hình Ảnh Thánh Lễ Chung Với Giáo Xứ Đức Tại Erlangen 2013 (Văn Long + Duy Phước thực hiện)
 31. Hình Ảnh trại hè 2013 của Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi (Văn Long thực hiện)
 32. Hình Ảnh Khoá Tĩnh Tâm Liên Vùng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2013 (Quang Mạnh thực hiện)
 33. Lễ mừng Xuân Quý Tỵ 2013 tại Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg-Fürth-Erlangen (Phạm Hạnh và Quang Mạnh thực hiện)
 34. Giáng Sinh 2012 của Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg [ngày 23.12.2012: 57 hình] (Quang Mạnh + Minh Đức thực hiện)
  Giáng Sinh 2012 của Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg [ngày 24.12.2012: 327 hình] (Quang Mạnh + Minh Đức thực hiện)
 35. Hình Ảnh Lễ Quan Thầy Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi 2012 (Quang Mạnh thực hiện)
 36. Hình Ảnh Hành Hương Liên Vùng các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2012 (Quang Mạnh thực hiện)
 37. Hình Ảnh Đại Hội Liên Vùng các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2012 (Phạm Hạnh và Quang Mạnh thực hiện)
 38. Hình Ảnh lễ chiều Thứ Sáu Tuần Thánh, Thứ Bảy Tuần Thánh và Chúa Nhật Phục Sinh 2012 tại Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi (Quang Mạnh thực hiện)
 39. Lễ mừng Tết Nhâm Thìn 2012 của Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg-Fürth-Erlangen (Quang Mạnh + Anh Tú thực hiện)
 40. Giáng Sinh 2011 của Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg [phần 1: 263 hình] (Quang Mạnh + Minh Đức thực hiện)
  Giáng Sinh 2011 của Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg [phần 2: 7 hình] (Quang Mạnh + Minh Đức thực hiện)
 41. Hình Ảnh Đại Hội Liên Vùng các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2011 (Mạnh-Minh-Tú thực hiện)
 42. Hình Ảnh trại hè 2011 của Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg (Quang Mạnh thực hiện)
 43. Hình Ảnh Hành Hương Altötting 2011 (Quang Mạnh thực hiện)
 44. Hình Ảnh lễ chiều Thứ Sáu Tuần Thánh và Khoá Tĩnh Tâm 2011 (Quang Mạnh thực hiện)
 45. Thánh lễ mừng Tết Tân Mão 2011 của Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg (Quang Mạnh thực hiện)
 46. Giáng Sinh 2010 của Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg (Quang Mạnh thực hiện)
 47. Hình Ảnh Đại Hội Liên Vùng các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2010 (Quang Mạnh thực hiện)
 48. Hình Ảnh Đại Hội Liên Vùng các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2010 (Chị Liễu thực hiện)
 49. Hình Ảnh Hành Hương Altötting 2010 [1]
 50. Hình Ảnh Hành Hương Altötting 2010 [2]
 51. Giáng Sinh 2009 của Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg (Quang Mạnh thực hiện)
 52. Hình Ảnh Thánh Lễ Tạ Ơn 40 năm Linh mục của Cha Vinzenz Trần Văn Bằng (Quang Mạnh thực hiện)
 53. Hình Ảnh trại hè 2009 của Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg [1] (Quang Mạnh thực hiện)
 54. Hình Ảnh trại hè 2009 của Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg [2] (Quang Mạnh thực hiện)
 55. Hình Ảnh tĩnh tâm tháng Tư 2009 của Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg (Quang Mạnh thực hiện)
 56. Hình Ảnh mừng xuân Kỷ Sửu 2009 của Cộng Đoàn La Vang
 57. Tết Kỷ Sửu 2009 tại Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg (Quang Mạnh thực hiện)
 58. Giáng Sinh 2008 tại Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg (Quang Mạnh thực hiện)
 59. Hình Ảnh Sinh Hoạt Liên Vùng 2008
 60. Hình Ảnh Đại Hội Liên Vùng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2008
 61. Hình Ảnh Sinh Họat của Cộng Đoàn Thánh PhaoLo Regensburg (.pps)
 62. Trại Hè 2008 tại Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg Album 1 (Quang Mạnh thực hiện)
 63. Trại Hè 2008 tại Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg Album 2 (Quang Mạnh thực hiện)
 64. Trại Hè 2008 tại Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg Album 3 (Quang Mạnh thực hiện)
 65. Hình Ảnh Đội Dâng Của Lễ của cộng Đoàn Mân Côi tại Aschaffenburg (Quang Mạnh thực hiện)
 66. Hình Ảnh Thánh Lễ Xuân Mậu Tý 2008 tại Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg (Quang Mạnh thực hiện)
 67. ?links? Hình Ảnh Thánh Lễ Giáng Sinh 2007 tại Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg (Quang Mạnh thực hiện)
 68. ?link? Album Cộng đoàn Đức Mẹ Mân Côi (Quang Mạnh thực hiện)
 69. ?link? Hình Ảnh về Đại Hội Liên Vùng tại Zeil a. Main (Quang Mạnh thực hiện)
 70. Hành Hưong của Liên Vùng 2008
 71. Album Tĩnh Tâm tại Nürnberg 2008
 72. Chúc Mừng Sinh Nhật Cha Tuyên Úy
 73. Thánh Lễ tại Ansbach 9/ 2007
 74. Album Kỷ Niệm 25 năm Thành Lập các Cộng Đoàn trong Liên Vùng
 75. Album Lễ quan Thầy CĐ Thánh PhaoLô Regensburg ngày 1.7.2007
 76. Tĩnh Tâm Liên Vùng ngày 13-15.04.2007 tại Nürnberg
 77. Họp Thường Niên Liên Vùng tại Erlangen ngày 8.4.2007
 78. Album CĐ Thánh PhaoLo - Xuân Đinh Hợi 24.2.2007
 79. Album PhaoLo- Noel 17.12.2006 tại St. Heiligen Geist
 80. Tiệc Mừng Tân Linh Mục Lâm Công Quí 2006 tại Schweinfurt
 81. Album Liên Vùng 24.9.2006 tại Heroldsbach
 82. Đại Hội Liên Vùng 2005 tại Heroldsbach
 83. Đại hội Giói Trẻ thế giới tại Köln 2005
 84. Album PhaoLo 2005 tại Heiliger Geist
 85. Thánh Lễ Quan Thầy 2005 tại St.Heiliger Geist Regensburg
 86. Thăm Viếng Bệnh Nhân
 87. Album Họp Liên Vùng 2004
 88. Đại Hội Liên Vùng 2004 tại Don Bosco Zentrum Regensburg
 89. Album PhaoLo- Lễ quan Thầy 2002 tại St Konrad
Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 29 Tháng 8 2017 19:24