Lời chúc Giáng Sinh 2019 của Linh Mục Tuyên Úy Gioan Baotixita Nguyễn Ngọc Thế SJ.