Thư Mời Tham Dự Hành Hương tại Marienfried 2014 In
Thư Mời Tham Dự Hành Hương tại Marienfried 2014 (pdf, 7 MB)Quí vị có thể download hồ sơ pdf này bằng cách:

ấn chuột phải vào link ở trên
Save Link As / Speichern unter...
(nếu dùng Mozilla Firefox) hoặc
Save Target As... / Ziel Speichern unter ... (nếu dùng Internet Explorer) và sau đó
lưu vào folder / Ordner nào quí vị muốn.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 26 Tháng 6 2014 08:59