Chương Trình Du Ngoạn Thụy Sĩ 2014 In
Chương Trình Du Ngoạn Thụy Sĩ 2014(pdf)Quí vị có thể download hồ sơ pdf này bằng cách:

ấn chuột phải vào link ở trên
Save Link As / Speichern unter...
(nếu dùng Mozilla Firefox) hoặc
Save Target As... / Ziel Speichern unter ... (nếu dùng Internet Explorer) và sau đó
lưu vào folder / Ordner nào quí vị muốn.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 28 Tháng 5 2014 08:40