Bài Giảng trong Thánh Lễ khai mạc Đại Hội Liên Vùng CTTĐVN 2007 In

Video Bài Giảng trong Thánh Lễ khai mạc Đại Hội Liên Vùng CTTĐVN
của cha Hồ Ngọc Thỉnh ngày 28.07.2007

Click vào đây

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 23 Tháng 2 2011 22:08