Giáng Sinh 2008 tại Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg In

Video Văn Nghệ Giáng Sinh 2008 tại Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg
Toàn bộ gồm 21 tập, khi muốn coi tập nào quí vị chỉ cần click vào tập đó, màn ảnh sẽ được hiện ra.

Click vào đây

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 23 Tháng 2 2011 12:46