Ban Đại Diện các Cộng Đoàn trong Liên Vùng

Liên Vùng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
(Bamberg – Eichstätt – Würzburg)

Linh Mục Tuyên Úy
Lm. Gioan Baotixita Nguyễn Ngọc Thế SJ.
Virchowstr. 27
90409 Nürnberg
Handy: 0174 810 74 79

Cố vấn Liên Vùng
Ông Trần Bình
Ông Lâm Văn Chương
Ông Bùi Long Thạch
Ông Nguyễn Thái Huy
Ông Nguyễn Ngọc Minh

Ban Chấp Hành Liên Vùng
Chủ tịch:
Phó nội vụ:
Phó ngoại vụ:
Thư ký:
Thủ quỹ:
Phạm Anh Tuấn Tú
Vũ Văn Thái
Lâm Công Khanh
Trần Nữ Kiều Trinh
Trương Chấn Hoàng

Ban Thông Tin và Báo Chí
Nguyễn Thái Huy
TTV Nguyễn Quang Mạnh
TTV Nguyễn Văn Minh
TTV Đoàn Duy Phước
Phụ trách trang web: Văn Hiệp

Cộng Đoàn Thánh Phêrô
Đại diện: Trương Chấn Hoàng

Cộng Đoàn Phaolô
Đại diện: Vũ Ngọc Thanh

Cộng Đoàn Thánh Tâm
Chủ tịch:
Phó nội vụ:
Phó ngoại vụ:
Thư ký + Thủ quỹ:
Ngô Thế Hiệp
Nguyễn Thị Bích Hà
Lâm Công Khanh
Chi Thương
Cộng Đoàn Thánh Giuse
Chủ tịch:
Phó nội vụ:
Phó ngoại vụ:
Thư ký:
Thủ quỹ:
Đặng viết Ngọc
Trần Mạnh Thi
Nguyễn Đình Bình
Phạm Thị Minh Thanh
Lê Cát Thùy Trang
Cộng Đoàn Mân Côi
Chủ tịch:
Phó nội vụ:
Phó ngoại vụ:
Thư ký:
Thủ quỹ:
Mai Thị Kim Phượng
Vũ Văn Thái
Hoàng Đức Long
Trần Nữ Kiều Trinh
Nguyễn Giáng Thu
Cộng Đoàn La Vang
Chủ tịch:
Phó chủ tịch:
Thư ký:
Thủ quỹ:
Đặng Thị Mỹ
Phạm Ngọc Hoàng
Nguyễn Thị Tuyết Mai
Phạm Ngọc Nam