Địa Chỉ liên lạc trong Liên Vùng Các Thánh Tử Đạo VN In

Liên Vùng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
(Bamberg – Eichstätt – Würzburg)

Linh Mục Tuyên Úy
Cha Vinzenz Trần Văn Bằng
Rüdiger Str. 2
97070 Würzburg
Tel. (0931) 3041 86 29

Cố vấn Liên Vùng
Ông Trần Bình
Ông Lâm Văn Chương
Ông Bùi Long Thạch
Ông Nguyễn Thái Huy

Ban Chấp Hành Liên Vùng
Chủ tịch:
Phó nội vụ:
Phó ngoại vụ:
Thư ký:
Thủ quỹ:
Nguyễn Ngọc Minh
Phạm Anh Tuấn Tú
Võ Văn Chung
Trần Mạnh Thi
Trương Chấn Hoàng

Địa Chỉ Liên Lạc: Herr NGUYEN
Montessoristr. 14a
90471 Nürnberg
Tel. (0911) 2530 80 70

Ban Thông Tin và Báo Chí
Nguyễn Thái Huy
TTV Nguyễn Quang Mạnh
TTV Nguyễn Văn Minh
TTV Đoàn Duy Phước
Phụ trách trang web: Văn Hiệp

Cộng Đoàn Thánh Phêrô
Đại diện: Trương Chấn Hoàng
Krokusweg 6
91710 Gunzenhausen
Tel. (09831) 98 42

Cộng Đoàn Phaolô
Đại diện: Vũ Ngọc Thanh
Martin Luther Str. 6
92670 Windischeschenbach
Tel. (09681) 82 32

Cộng Đoàn Thánh Tâm
Chủ tịch:
Phó nội vụ:
Phó ngoại vụ:
Thư ký + Thủ quỹ:
Ngô Thế Hiệp
Vi Văn Diệp
Lâm Công Khanh
Nguyễn Thị Bích Hà

Địa Chỉ Liên Lạc: Herr NGO
An den Hopfengärten 13
97525 Schwebheim
Tel. (09723) 58 13

Cộng Đoàn Thánh Giuse
Chủ tịch:
Phó nội vụ:
Phó ngoại vụ:
Thư ký:
Thủ quỹ:
Ca trưởng:
Ban Cố vấn:
Đặng viết Ngọc
Trần Mạnh Thi
Nguyễn Đình Bình
Phạm Thị Minh Thanh
Lê Cát Thùy Trang
Nguyễn Hữu Tòng
Ông Lợi, ô. Minh và ô. Minh

Địa Chỉ Liên Lạc: Herr DANG
Wildgarten 4a
97475 Zeil am Main
Tel. (09524) 30 12 94

Cộng Đoàn Mân Côi
Chủ tịch:
Phó nội vụ:
Phó ngoại vụ:
Thư ký:
Thủ quỹ:
Đỗ Văn Minh
Hoàng Văn Long
Phạm Thị Nhung
Mai Thị Kim Phượng
Vũ Thị Thuần

Địa Chỉ Liên Lạc: Herr ĐO
Insinger Str. 46
90449 Nürnberg
Tel. (0911) 715 83 92

Cộng Đoàn La Vang
Chủ tịch:
Phó nội vụ:
Phó ngoại vụ:
Thư ký:
Thủ quỹ:
Trần Ngọc Minh
Phạm Ngọc Hoàng
Nguyễn Thị Mỹ
Nguyễn Thị Tuyết Mai
Phạm Ngọc Nam

Địa Chỉ Liên Lạc: Herr TRAN
Richard-Kuhn-Str. 9
63814 Mainaschaft
Tel. (06021) 921 29 88

Lần cập nhật cuối lúc Thứ bảy, 19 Tháng 3 2016 20:52