Chia Buồn
Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục
1 Thành Kính Phân Ưu + Anh Pherô Đặng Văn Hân
2 Thành Thật Phân Ưu + Em Maria Mai Jacqueline Uyên
3 Thành Kính Phân Ưu + Bà Cố Maria Đinh Thị Ren
4 Thành Kính Phân Ưu + Ông Phêrô Lê Văn Công
5 Thành Kính Phân Ưu + Anh Giuse Lâm Châu Đức
6 Thành Kính Phân Ưu + Cụ Ông Micae Nguyễn Văn Phán
7 Thành Kính Phân Ưu + Cụ Bà Anna Phạm Thị Phượng
8 Thành Kính Phân Ưu + Cụ Ông Phêrô Võ Văn Kính
9 Thành Kính Phân Ưu + Cụ Bà Maria Vũ Thị Lại
10 Thành Kính Phân Ưu + Cụ Bà Anna Trần Thị Nga
11 Thành Kính Phân Ưu + Anh Phêrô Lê Văn Sơn
12 Thành Kính Phân Ưu + Cụ Bà Maria Lê Thị Nghĩa
13 Thành Kính Phân Ưu + Anh Phêrô Đặng Phương Hướng
14 Thành Kính Phân Ưu + CHỊ NGUYỄN THỊ TUYẾT NGA
15 Thành Kính Phân Ưu + ÔNG CỤ PHẠM VĂN XƯƠNG
16 Thành Kính Phân Ưu + Anh Giuse Phạm Anh Tuấn
17 Thành Kính Phân Ưu + Chị Anna Hoàng Thị Hạnh (Duyên)
18 Thành Kính Phân Ưu + ÔNG CỤ Đặng Ngọc Ái
19 Thành Kính Phân Ưu + CHỊ ĐINH THỊ SAO MAI
20 Thành Kính Phân Ưu + ÔNG CỤ HOÀNG VĂN SƠN
 
« Lùi12Tiếp theo »
Trang 1 trong tổng số 2