Thông Báo

Kính thưa Quý Vị,

Dưới đây là trang WEB mới chính thức của Liên Giáo Phận Bamberg, Eichstätt, Würzburg

 

Liengiaophan.de

 

Trang WEB cũ lienvung.de sẽ được đem ra khỏi mạng Internet trong thời gian tới.

 

Kính

Ban Truyền Thông